Burn-out coach in de gemeente Waterland

Mijn naam is Esther van der Salm: burn-out en bore-out coach, mentaal, emotioneel herstel en bewegen in de gemeente Waterland. Ik neem je individueel of in groepsverband mee de natuur in. De regio Waterland kent veel verschillende mooie plekken om stil te staan bij het hier en nu. Niet zweverig maar met beide benen op de grond.

Wat is Mindfulness?

Mindfulness betekent: “Aandacht hebben voor wat er nu is met een open, niet kritische blik”.

De zeven principes van mindfulness overlappen- en versterken elkaar:

Niets vinden, onbevangen zijn

mindfulnessDe neiging om onszelf, onze omgeving en onze ervaringen steeds kritisch tegen het licht te houden is nauwelijks te onderdrukken. We hebben het meestal niet eens meer in de gaten dat we dat steeds doen, en… er druk mee zijn. Meten, vergelijken en ‘er iets van vinden’. Belastend voor jezelf en soms ook voor de ander. Mindfulness maakt je bewust van deze gewoonte en nodigt je ertoe uit om het automatisme ervan weg te nemen. De ervaring dat je het ook ‘niet hoeft te doen’  waarbij we oordelen zoveel mogelijk achterwege te laten en ons er zo min mogelijk door mee te laten nemen.

Kalmte en berusting

We kunnen het niet laten snel resultaat te willen zien. Het maximale eruit willen halen en de lat hoog leggen, is een valkuil die voor velen herkenbaar is. Gedachten en gevoelens die ons soms belemmeren ons goed te voelen, verander je niet zomaar. Dit kost tijd. Kalme berusting, geduld betekent dat je op de eerste plaats de situatie kunt laten zijn zoals ze is en kunt zien zoals ze is. De boodschap binnen het begrip ‘geduld’ is dat de tijd niet stil staat en dat alles voortdurend verandert. We kunnen de tijd haar werk laten doen en door het besteden van aandacht kunnen we de tijd misschien een handje helpen.

Kansen zien

We hebben vrijwel altijd reeds onze mening of oordeel klaar over wie en hoe we zijn. Mindfulness betekent bereid zijn alles wat we reeds denken te weten opzij te zetten en ieder moment kansen zien en opnieuw te beginnen. Wanneer we bijvoorbeeld lange tijd niet hebben geoefend, kan de gedachte ontstaan dat we het net zo goed erbij kunnen laten omdat het ’toch niet meer uitmaakt’. Zonde. Juist in lastige situaties, wanneer we ons moedeloos voelen, radeloos of onverschillig, is het de moeite waard een nieuw begin te maken met oefenen.

Bouwen op en geloven in

Vaak hebben we van huis uit meegekregen onze aandacht naar buiten te richten en te bouwen op wat ons werd verteld. Andersom: aandacht hebben voor het innerlijk, is ons soms vreemd. Evenals het bouwen op en luisteren naar de signalen die ons lijf geeft. Sommige oefeningen binnen de Mindfulness kunnen soms confronterend zijn of zelfs lastig. De reden om een dergelijke oefening toch te doen, lukt alleen wanneer we erop vertrouwen dat het bewustwordingproces dat op gang komt, positief is. Het vertrouwen in het zelfherstellende vermogen van ons eigen gestel kan groeien wanneer we met aandacht oefenen. Zo kan er geloof ontstaan in een andere manier van zijn en waarnemen.

Niet najagen

Meditatie is stilte, de uitdaging van het niet doen. Het zit over het algemeen in ons patroon dat wat gebeurt te vergelijken met hoe we het graag zouden zien. De gewoonte onszelf te willen veranderen en verbeteren is bijna altijd ongrijpbaar maar tevens op hardnekkige manier aanwezig. Wanneer je zegt „ik moet nu mediteren zodat ik straks helemaal ontspannen ben”, het najagen hier van, maakt dat je gefrustreerd zult raken. De gedachte „ik moet ontspannen” is een bron van spanning en onrust op zich.

Aanvaarden

Aanvaarden is iets anders dan goedkeuring. We kunnen een niet fijne waarheid aanvaarden zonder er blij mee te zijn. Neutraal observeren en neutraal waarnemen waar het bij Mindfulness over gaat, heeft niets met goed- of afkeuring van doen. Een goed voorbeeld is pijn. Iets waar we vroeg of laat mee te maken krijgen. Wanneer fysieke pijn optreedt tijdens het mediteren, is het een uitdaging die in zoverre te aanvaarden dat je haar er laat zijn zonder haar te willen onderdrukken. Zonder er iets van te vinden en zonder er een conclusie aan te verbinden. Dat betekent niet dat je blij bent met de pijn. Maar de perceptie ervan wordt anders. Het verzet ertegen neemt af. We kunnen soms ervaren dat een deel van de issue pijn bestaat uit de neiging om deze te vermijden. Of bepaalde gedachten of gevoelens die we daarbij ervaren niet willen aanvaarden. Het gaat om de bereidheid om de situatie te zien zoals ze is.

Vrijgeven

Onze mind en onze ziel wil prettige ervaringen vasthouden. Wanneer we iets als mooi en fijn hebben ervaren, ontstaat er al snel een drang die ervaring opnieuw te willen. Dit kan frustrerend werken omdat ervaringen zich niet op diezelfde manier laten herhalen. Elke ervaring is immers uniek. Ook kan het zijn dat onze mind en ziel blijft vasthouden aan negatieve ervaringen en gevoelens: Een ervaring van onrechtvaardigheid, de behoefte iets te willen aanvechten of het idee ergens slachtoffer van te zijn. Wanneer we gaan slapen mogen we de dag die achter ons ligt, vrijgeven. Als we dat niet doen, wordt in slaap vallen lastig en is dat een signaal van toegenomen stress. Als we onszelf forceren te gaan slapen (dus de grip hierop versterken), duurt het nog langer. Vrijgeven is een subtiele kust die dagelijkse oefening vraagt.

Locatie: gemeente waterland

Beweging in combinatie met Mindfulness

Ik bied individuele coachingstrajecten en 5-weekse cursussen in groepsverband aan. In alle sessies en lessen komen aspecten uit de Mindfulness voor. Tijdens het bewegen staan we soms letterlijk stil om oefeningen te doen op basis van Mindfulness, ademhalingstechnieken, yoga en NLP. Met als resultaat: Rust in je hoofd, rust in je lijf.

Ervaringen van eerdere deelnemers 

Plan een belafspraak